Понеділок, 04.07.2022, 21:51
Вітаю Вас Гість | RSS

Ліцей №75 імені Лесі Українки ЛМР

Меню сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт 2016

Звіт -  червень 2016

У відповідності до перспективного плану розвитку школи на 2010/2011 – 2015/2016 н.рр та річних планів роботи школа  здійснювала роботу над такими основними освітніми напрямами, які залишаються пріоритетними і на 2016/2017 – 2021/2022 н.р.:   

 • Прогностична діяльність
 • Оцінювання якості роботи школи
 • Якісна освіта
 • Поглиблене вивчення іноземних мов
 • Розширення змісту освіти , сучасні методики та технології навчання
 •  Розробка методичного забезпечення та web-сайту навчального закладу
 • Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми
 • Зміцнення здоров`я
 • Активізація діяльності батьківської громади та роботи піклувальної ради
 • Комп`ютеризація навчально-виховного процесу
 • Звязки з установами, організаціями, партнерами в інтересах розвитку школи

 

     Педагогічний колектив школи  з вересня 2010 року по червень 2016 року реалізовував  науково-методичну  проблему: «Компетентісно орієнтований підхід до навчально – виховного процесу з метою розвитку індивідуальних здібностей та формування особистості, здатної до самореалізації і саморозвитку»

Розв’язанню цієї проблеми впродовж попередніх п’яти навчальних років була підпорядкована робота усіх методичних об’єднань, творчих груп учителів, методичної ради школи, кожного учителя.

У ході роботи над науково методичною проблемою методичною радою школи, творчою групою з реалізації проблеми, методичними об’єднаннями та динамічними групами щодо роботи над проблемою опрацьовувались  надбання передового педагогічного досвіду, сучасні технології та методики викладання навчальних предметів, інформаційне та комп’ютерне забезпечення. Для підвищення наукового та фахового рівня педагогів  проводяться теоретичні і практичні інтерактивні педради, науково-практичні семінари, методичні тижні, дні освіти, декади педагогічної творчості, педмайстерності, нестандартних уроків. Педагоги школи беруть участь у різноманітних курсах підвищення кваліфікації, у тому числі інтерактивних, «Інтел. Навчання для майбутнього», курсах для педагогів – тренерів, в роботі творчих груп, конкурсах методичних розробок, олімпіаді молодого учителя тощо.

 У 2015-2016 навчальному році робота над науково – методичною проблемою стосувалась як теоретичної частини, учителі школи засвоювали нові методики, інноваційні технології на психолого – педагогічних семінарах, на засіданнях педагогічної ради, так і практичного застосування набутих знань: учителі  у ході предметно – методичних тижнів, відкритих уроків, на засіданнях методичних об’єднань, творчих груп, практичних психолого – педагогічних семінарах, майстер – класах, тренінгах ділилися власними напрацюваннями щодо інноваційних підходів до викладання предметів у світлі компетентісно – орієнтованого навчання. На високому рівні були проведені міські заходи – семінари для вчителів англійської мови та німецької мови, семінар – практикум для психологів та соціальних педагогів міста з досвіду роботи практиного психолога Істоміної О.Ю. та соціального педагога Сисан М.М., семінари для учителів початкової школи  та учителів історії Залізничного району. Проводились круглі столи з підведення підсумків  щодо теоретичних та практичних напрацювань методичної ради та педагогічного колективу, досягнутих у ході роботи над проблемою. Внутрішня шкільна методична робота з педагогічними кадрами спрямована на забезпечення фахового росту педагогічних кадрів,  тому  потребує постійної уваги, розвитку і удосконалення. зокрема, на психолого – педагогічних семінарах та педагогічних радах вивчались теоретичні питання щодо компетентнісно  орієнтованого навчання, трикутнику успіху, створення умов для самореалізації учителя та учня

У ході обговорення та підведення підсумків роботи над попередньою проблемою творчою групою з пеалізації проблеми, методичною радою школи за участю усього педагогічного колективу вибрана наступна науково-методична проблема школи,  робота над якою розрахована на 2016/2017 – 2021/2022 н.р.:

“Застосування компетентісно – орієнтованого підходу  у педагогічній діяльності з метою розвитку конкурентноспроможної особистості учня “

Мета  роботи над даною проблемою:
• вироблення інноваційного стилю діяльності, потреби в педагогічних нововведеннях і розвиток варіативної педагогічної діяльності;
• формування типових компонентів особистісного потенціалу вчителя,;
• розвиток особистого фахового потенціалу вчителя;
• корекція й модернізація особистісного потенціалу вчителя;
• опанування інноваційними педагогічними технологіями;
• виховання професіонала з діловими, організаторськими, соціально-психологічними рисами й уміннями;
• підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до параметрів освітньої діяльності.

Зміст:
• використання проектних, інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності та методичній роботі;
• визначення змісту впровадження інноваційних технологій на основі прогнозування потреб розвитку суспільства та освіти;
• удосконалення професійних умінь, аналіз і самоаналіз особистого досвіду;
• опанування інноваційними технологіями, методами, прийомами, способами дій, організаційними формами;
• експериментальна перевірка нових ідей, методів, прийомів роботи з учнями;
• розробка й обґрунтування моделі вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

Завдання:
• розробка критеріїв і показників конкурентоспроможності вчителя;
• діагностика професійних труднощів учителя й визначення основних перешкод професійного розвитку педагога;
• самооцінка діяльності вчителя, визначення перспектив педагогічного зростання;
• окреслення ступеня розриву між рівнем професійної компетентності й вимогами суспільства
• визначення на основі аналізу психолого-педагогічної літератури поняття «конкурентоспроможний учитель»;
• створення умов для реалізації творчого потенціалу вчителів , соціальної адаптації педагогів до інноваційного освітнього середовища;
• формування в учителя позиції активного суб’єкта науково-методичної та навчальної діяльності;
• розробка педагогічних технологій, компетентностей виховання вчителя як конкурентоспроможного фахівця;
• експериментальна перевірка ефективності педагогічних технологій формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця;
• розробка методичних рекомендацій щодо формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця й упровадження їх у практику роботи ліцею.

Термін реалізації: 2016-2022 рр.

Етапи реалізації:
• І – 2016/2017 н.р. – діагностико-теоретичний;
• ІІ – 201
7/18 – 2018-2019 н.рр. – адаптаційно-корекційний;
• ІІІ – 201
9/2020 н.р. –2020/2021 -  формувальний;
• ІУ – 20
21/2022 н.р. – підсумковий.

Виходячи із специфіки школи, запитів учнів, батьків, педагогів та громадськості,основними пріоритетами науково методичної роботи  є такі:

 • Забезпечення поглибленого вивчення англійської мови за програмами для спеціалізованих шкіл
 • Робота щодо фахового росту педагогічних кадрів,
 • Збереження традицій  школи  ім. Лесі Українки, робота творчого обєднання “Лесина світлиця”, музею Лесі Українки
 • Забезпечення роботи Школи сприяння здоров`ю
 • Комп`ютеризація навчально – виховного процесу, роботи школи,  розширення використання та підвищення якості роботи з Інтернетом
 • Підвищення ефективності роботи класних керівників, психологів
 • Використання нових технологій навчання, інноваційних методик, нових освітніх програм
 • Розробка та участь школи в освітніх проектах
 • Активізація роботи піклувальної ради, співпраці батьківської громади та педагогічного колективу.

Школа у 2010-2016 р.р.  посилила роботу в міжнародних проектах “Партнери в освіті” /співпраця з освітянами Німеччини, Польщі, науково-методичне забезпечення, участь у міжнародних навчальних та практичних семінарах, спілкування та інформаційне забезпечення за допомогою мережі ІНТЕРНЕТ, робота волонтерів на базі школи, навчання учнів у США за програмою FLEX/, ”Крок за кроком”/залучення дітей з особливими потребами/, продовжувала свою участь у  Європейській мережі шкіл сприяння здоров’ю /у 2009 році школа надіслала матеріали на Всеукраїнський конкурс та була нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України в двох номінаціях: за кращий методичний матеріал з досвіду роботи школи сприяння здоровю та за роботу школи як кращого освітнього центру з пропаганди здорового способу життя/. Продовжувалась робота у міжнародних програмах “Корисні звички”,  Рівний-рівному”. Поглибилась співпраця  з партнерами польськими освітянами в рамках тристоронньої міжнародної співпраці між учнями та освітянами Польщі, Німеччини та України. Учителі школи Карп’юк Т.В. та Омеляш І.В., Мединська Г.Б., Істоміна О.Ю., Карлова Т.О. з групою учнів школи – членами ШЄК «Сузір’я» відвідували міжнародні семінари в Польщі, проходили навчання в німецькому Гьоте – університеті, спілкувались з партнерами з міста Емандінгем, де наші учні навчались в школі, а вчителі мали навчання та стажування. Учителі з Польщі проводили факультативні заняття польської мови та історії Польщі у 2-11 класах. Завдяки творчій співпраці з партнерами з Німеччини школа в травні 2015 року отримала благодійну допомогу від Німецьких партнерів для покращення матеріально – технічної бази, завдяки якій замінено меблі в 5-ти навчальних кабінетах та їдальні, створено кабінет ІКТ , в якому 20 ноутбуків та мультимедійний проектор.

 Здійснювалась музеєзнавча,  пошукова, виховна робота у шкільному музеї Лесі Українки із залученням Львівських письменників, молодих поетів (керівник Мельник Ольга Миколаївна), якому Міністерством освіти і науки шкільному музею Лесі Українки присвоєно звання «Зразковий музей при закладі освіти»

Школа є багата традиціями, які пов’язані з її ім’ям Лесі Українки. Щороку у лютому місяці учителями проводиться місячник творчості Лесі Українки і Т.Г.Шевченка та традиційне свято «За честь школи». Щороку у  лютому педагогічний колектив школи відзначає річницю з дня народження Лесі Українки, проводяться заходи  щодо відзначення обдарованих дітей стипендіями імені Лесі Українки, проводиться робота щодо популяризації життя і творчості Лесі Українки, яка висвітлюється  в ЗМІ, через Інтернет. Педагогічний та учнівський колективи спільно з батьками та громадськістю широко відзначили 145-у річницю з дня народження патронеси школи Лесі Українки. Школа бере участь у реалізації міського проекту «Єдиний освітньо - культурний простір м. Львова». Учителями Девою О.Я., Олійник Д.Л. проведені уроки на базі музеїв міста. Продовжувалась  у 2015-2016 н.р.  робота у рамках проекту з музейної педагогіки, у ході якої було проведено  низку екскурсій у музеї Львова для учнів школи.  Така робота буде продовжена і в 2016-2017 н.р.

 

Продовжується співпраця з наступними вузами та організаціями: 

 • ЛНУ ім. Івана Франка,(ф-ти англійської філології, міжнародних відносин, кафедра англійської філології, філологічний факультет)
 • Британська Рада
 • НУ “Львівська політехніка” (кафедра комп’ютерних технологій, архітектурний ф-т)
 • МАУП (м. Київ)
 • ЛІФК
 • Український Католицький Університет
 • Львівська Богословська академія
 • Львівська академія мистецтв
 • Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти ,
 • Львівським обласним інститутом післядипломної освіти

у ході якої реалізуються такі завдання:

 • Профілізація навчання, організація поглибленого вивчення англійської мови та спецкурсів з англійської мови;
 • Організація педагогічної співпраці ( участь у педрадах, семінарах викладачів вузів);
 • Використання педагогічних надбань вузів;
 • Організація педагогічної практики студентів вузів на базі школи;
 • Проведення учителями школи підготовки учнів до ЗНО;
 • Робота пункту ЗНО на базі школи.

Учителі біології Олійник Д.Л. та Бандурка Н.Б. реалізовують новий навчально – освітній проект «Навігатор по етикетках, який передбачає навчання учнів розуміти зміст написів на етикетках по продуктах харчування для збереження та зміцнення свого здоров’я.

Учні школи під керівництвом учителів брали участь та перемагали у різноманітних міських конкурсах. Зокрема, учениця 10-Б кл. Мерза С. стала переможцем міського проекту «Збудуй місто». Команда учнів 7-10-х класів перемогла у міському конкурсі форум-театрів (керівник Сисан М.М.)

Для заохочення учнів до навчальної діяльності у школі  необхідно продовжити нагородження щорічними стипендіями імені Лесі Українки кращих учнів, призерів олімпіад та конкурсів, яке відбувається на щорічному святі «За честь школи» за участю відомих людей, випускників школи усіх років, учителів, батьківської громади, громадських організацій.

 

Значна увага продовжувала надаватися комп’ютеризації навчально-виховного процесу: встановлено ноутбуки та мультимедійні проектори у початковій школі – 4 комплекти, у старшій школі – 3 комплекти, обладнано комплект ноутбуків та з мультимедійним проектором у кабінеті інформатики №35, який дозволить проводити уроки з різних предметів з використанням інтернет – ресурсів. Обладнано комп’ютерний клас для учнів 2-5 класів. Протягом літа 2016 року обладнано 3 мультимедійні кабінети №23, 28,36 Продовжувалась інтенсивна робота щодо підготовки та участі учнів у конкурсах  проектів в рамках програми «Інтел», розробки комп`ютерних презентацій, широкого використання методу комп’ютерних проектів з усіх навчальних предметів тощо.

Ці напрямки роботи залишаються пріоритетними та потребують продовження, удосконалення і розвитку у 2016-2017 н.р.

 У 2016-2017 н.р.  заплановано роботу щодо обладнання додаткових мультимедійних кабінетів, програмного забезпечення для компютерних кабінетів

У 2015-2016 н.р. педагоги школи  добре виконали вимоги щодо державної підсумкової атестації учнів – випускників школи І, ІІ, ІІІ ступенів,об’’єктивності оцінювання учнів. Активно проводилась підготовка випускників до зовнішнього незалежного оцінювання та підвищення рівня знань, навчальних досягнень учнів з навчальних предметів з метою якісної їх підготовки їх до вступу у ВУЗи. Цьому була підпорядкована тематика педагогічних рад, навчальних семінарів, предметних та методичних тижнів, декад педагогічної майстерності. У результаті такої роботи учні 11-х класів показали добрі результати під час ЗНО з української мови, математики, історії, апробаційного ЗНО з англійської мови. Зокрема, з української мови, де ЗНО було одночасно ДПА, 95% підтвердили свої оцінки, 72% випускників зарахували результати апробаційного ЗНО з англійської мови. Школа  була пунктом  ЗНО з різних предметів, 53 педагоги були задіяні під час проведення ЗНО. У 2016-2017 навчальному році така робота потребує продовження та активізації, оскільки ЗНО і ДПА будуть проводитися з англійської мови, математики та Історії України.

Якісно працювала школа за міжнародним проектом «Школа сприяння здоров`ю», міською міжвідомчою програмою «Здоров`я дитини» . Найбільшими досягненнями в цій роботі  були:

 • Проведення щоденних ранкових зарядок у школі І ступеня ( керівник Шукатка Н.І.
 • робота щодо корекції постави з учнями початкової школи,
 • робота з фіто та аромо оздоровлення,

Позитивного іміджу школі надали публікації у пресі, телерепортажі тощо щодо роботи за проектом.

Робота за авторською програмою “Обдаровані діти» у 2015-2016 н.р. дала добрі результати.  учні школи стали призерами ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. Школа  продовжила організацію інтерактивних конкурсів «Пазл», «Бобер», «Мультитест», «Грінвіч». На базі школи проведені міські та районні олімпіади і конкурси з англійської мови, правознавства. Збільшилась кількість учнів, які взяли участь  та перемогли у інтерактивних міжнародних інтелектуальних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», конкурсах знавців рідної мови ім. П. Яцика, ім. Т.Г.Шевченка,  знавців світової літератури, конкурсах науково - дослідницьких робіт, предметних олімпіадах, конкурсах учнівських проектів тощо та завоювали призові місця  (89 грамот). Доповнено банк даних про обдарованих дітей (197 учнів).

Доброго розвитку набула у 2015-2016 навчальному році робота шкільного Євроклубу /керівник Карп’юк Т.В., заступник Омеляш І.В../ учні школи спілкувались зі школярами із закордону, вивчали історію, географію, системи державотворення, принципи освіти країн Європи та англомовних країн. У 2015-2016 н. році учителі  іноземної мови взяли участь у закордонних семінарах та навчаннях, поглибили співпрацю  із закладами освіти Польщі та Німеччини., що потребує продовження у 2016-2017 н.р.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  ШКОЛИ

 • Задоволення потреб міської громади, держави у якісній освіті,
 • Підвищення якості поглибленого вивчення іноземних мов,
 •  Збереження та зміцнення здоров’я дітей у школі через реалізацію програми “Здоров’я дитини”, проекту «Школа сприяння здоров`ю»
 • запровадження нових освітніх технологій та методик, використання сучасних технологій навчання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА з навчальних предметів,
 •  розширення міжнародних та партнерських зв’язків школи, участь у міжнародних освітніх проектах,
 •  розширення співпраці з ВУЗами,
 •  примноження та збагачення традицій школи,
 • підвищення ролі учнівського самоврядування та громадського управління школою.

 

Вивчивши побажання учнів, батьків, враховуючи стратегію розвитку освіти у м.Львові, перспективи розвитку школи, планується ввести у 2016-2017 навчальному році такі курси шкільного компоненту:

 • Основи інформатики /10-11 класи/
 • Християнська етика 1—11 класи,
 • “Обдаровані діти” /5-11 класи/
 •  «Європейський клуб»
 •  “Ужиткове мистецтво» (7 -11 класи),
 • Ранкова гімнастика (1-3 класи)

Організувати роботу гуртків:

 • Хорового співу, ансамблю
 • Музеєзнавства;
 • Лесина світлиця;
 • Туризму і краєзнавства
 • Образотворчого та ужиткового мистецтва
 • Військово – патріотичного виховання

.Потребує продовження аналітична діяльність школи за розробленими технологіями рейтингового оцінювання педагогічної та науково – методичної роботи вчителів, контролю за якістю освіти (відвідування уроків адміністрацією школи, проведення директорського контролю знань, анкетувань тощо), оцінювання якості виховної роботи у класах, аналіз результативності та об`єктивності оцінювання навчальної діяльності учнів, контроль за роботою педагогів з документацією. Така робота постійно удосконалюється, враховуються побажання та пропозиції усіх учасників навчально – виховного процесу. У 2015-2016 н.р. школа презентувала свої напрацювання для освітян району, міста, області: проведено  обласні,  міські та  районні семінари з різних напрямків, спланована тематика районних семінарів і на 2016-2017 н.р.

У відповідності до розробленого перспективного плану внутрішньо шкільного контролю буде проводитись вивчення стану викладання навчальних предметів, аналізуватись рівень навчальних досягнень учнів та якість навчально  –  виховного процесу /див. графік/.

У виховній роботі пріоритетними залишаються завдання щодо виховання і розвитку особистості кожного учня.  

З метою реалізації індивідуального підходу до дітей, посилення контролю за відвідуванням, врахування запитів окремих учнів та класних колективів продовжувалось  у 2015-2016 н.р. проведення щопонеділкових ранкових зустрічей, родинних свят для учнів 1-11 класів. Ця робота потребує удосконалення і розвитку у 2016-2017 н.р.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Copyright MyCorp © 2022
Створити безкоштовний сайт на uCoz